top of page

PROJEKT: WŁĄCZENIE SENIORÓW W PROCES POSTĘPUJĄCEJ CYFRYZACJI

Projekt realizowany będzie na terenie m.st. Warszawy. Udział w nim wziąć będzie mogła kazda osoba, która zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy w wieku 60+.

W zależności od formy wsparcia, projekt realizowany będzie w sali szkoleniowej na terenie m.st. Warszawy (szkolenia), w domach Uczestników (wsparcie techniczne

wolontariuszy lub na zamkniętych grupach w mediach społecznościowych (facebook) oraz poprzez infolinię "Edukacyjny Telefon Zaufania".

W przypadku zaostrzenia ograniczeń związanych z COVID-19, fizyczne szkolenia zostaną przeniesione do świata wirtualnego z wykorzystaniem odpowiednich

narzędzi i przy zapewnieniu pełnego wsparcia technicznego tak, aby osiągnięcie celów projektu nie było zagrożone.

Projekt dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz

Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025

Zapisz się pod numerem telefonu: 786 691 582

Image 10-08-2022 at 11_edited.jpg
bottom of page