5695DDB7-9C49-4FA4-8546-DBB7E5F75FE0.jpeg

INFO O PROGRAMIE

 

Celem projektu realizowanego w okresie (01.12.21 - 31.07.22), jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych oraz społecznych w społeczności lokalnej, tj. dzieci niepełnosprawnych z deficytami ruchowymi oraz zaburzeniami mowy, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego. 
W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania:
Sfinansowanie średnio 20 godzin profesjonalnej rehabilitacji dla każdego z dzieci niepełnosprawnych objętych projektem. Rehabilitacja przeprowadzona będzie przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę (osobę posiadającą ważne Prawo Wykonywania Zawodu Fizjopterapeuty). 
Sfinansowanie średnio 10 godzin profesjonalnych zajęć z logopedą  dla każdego z dzieci niepełnosprawnych objętych projektem.
Dofinansowanie do zakupu zaopatrzenia ortopedyczengo (np. orteza, kamizelka kompresyjna) lub oprogramowania do komunikacji alternatywnej typu Mówik 2.0 lub GRID (w zależności od indywidualnych potrzeb dziecka i posiadanego sprzętu informatycznego) dla każdego z Beneficjentów, których celem jest przedłużenie osiągniętych celów podczas rehabilitacji i zajęć logopedycznych.
Poradnictwo dla opiekunów dzieci biorących udział w Projekcie w zakresie pozyskiwania środków na dalszą rehabilitację, w tym możliwości finansowania z ramach zbiórek publicznych, 1% podatku, PCPR.