top of page
5695DDB7-9C49-4FA4-8546-DBB7E5F75FE0.jpeg

INFO O PROGRAMIE

Celem projektu realizowanego w okresie (20.12.22 - 31.07.23), jjest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych oraz społecznych w społeczności lokalnej, tj. dzieci niepełnosprawnych z deficytami ruchowymi pochodzących z niepełnych rodzin, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną działania:

Zaplanowane działania:
1. Sfinansowanie średnio 32 godzin rehabilitacji dla każdego z dzieci objętych projektem. Rehabilitacja przeprowadzona będzie przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę.
2. Szkolenia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych, ukierunkowane na ich potrzeby: szkolenie pierwsze: "Pierwsza pomoc udzielana dziecku niepełnosprawnemu", szkolenie drugie: "Ergonomia życia z dzieckiem niepełnosprawnym w warunkach domowych"

bottom of page