top of page
Image 18-08-2023 at 18.57.jpg

WSPARCIE DZIECI UCHODŹCÓW Z UKRAINY W ZAKRESIE REHABILITACJI RUCHOWEJ I SPOŁECZNEJ

Projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie z szacunkami na terytorium Polski przyjechało około 10-15 tys (stan na dzień 10 marca 2022) niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy, cierpiących na przewlekłe choroby układu neurologicznego, wymagające ciągłej i nieprzerwanej rehabilitacji. Nasza Fundacja zajmuje się koordynacją działań mających na celu zapewnienie podstawowego zabezpieczenia bytu tych dzieci i ich opiekunów (zakwaterowanie, przekazanie używanego sprzętu typu wózki dla niepełnosprawnych), jednak potrzeby przerastają nasze możliwości finansowe. Dzieci niepełnosprawne w większości przypadków objęte były opieką fizjoterapeutyczną w Ukrainie, jednak po przyjechaniu do Polski mierzą się z brakiem rehabilitacji. W dużej części przypadków, brak rehabilitacji powoduje znaczny i szybki regres chorób, który z kolei skutkuje zwiększającym się bólem, zanikiem podstawowych czynności życia codziennego (wstawanie, siadanie, chodzenie), brakiem snu. Sytuacja taka pogarsza dramatyczną sytuację, w której znaleźli się uchodźcy/opiekunowie prawni takich dzieci. 
W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku Fundacja planuje objąć 10 dzieci rehabilitacją i terapią logopedyczną, na którą składać się będzie w sumie 150 godzin terapeutycznych. Oznacza to, że dzięki dotacji każde dziecko otrzyma aż 130 godzin rehabilitacji oraz 20 godzin terapii logopedycznych. W sumie zrealizowanych zostanie zatem 1500 godzin terapeutycznych (10 uczestników/dzieci x 150 godzin). Rehabilitacja w formie turnusów rehabilitacyjnych obejmować będzie również 10 opiekunów dzieci niepełnosprawnych (udział w terapii) w celu nauczenia rodziców zasad domowej rehabilitacji.
Do projektu zgłaszać się mogą dzieci posiadające status uchodźcy z terytorium Ukrainy. Nabór trwa do dnia 31 lipca 2023 roku, natomiast realizacja działań w postaci terapii trwać będzie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 roku.

Kontakt
7BA8C5B6-D45B-4224-8C41-71DD6CBCCA0C.jpeg
bottom of page