top of page

JAK APLIKOWAĆ DO PROGRAMU "REHABILITACJA, ZAOPATRZENIE ORTOPEDYCZNE, PORADNICTWO DLA DZIECI Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM"?

Pobierz poniższe dokumenty, wydrukuj oraz prześlij na nasz adres (Fundacja Make Possible, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa).

Na dokumenty czekamy do dnia 1 marca 2021 roku. Po tym dniu przeprowadzimy postępowanie naborowe wskazując osoby, które objęte będą formami wsparcia na podstawie Kryteriów Preferowanych (wskazanych przez Ciebie w Formularzu Zgłoszeniowym).

Po zakończeniu naboru stworzona zostanie lista osób objętych Programem oraz lista rezerwowa.

APLIKUJ

PLIKI

Kliknij, aby pobrać

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Chcesz przystąpić do Programu? Wydrukuj ten dokument, wypełnij i prześlij na nasz adres: Fundacja Make Possible, ul. Świetojerska 5/7, 00-236 Warszawa.

UMOWA WSPARCIA

Zobacz jak wyglądać będzie umowa jeśli zostaniesz zakwalifikowany do Programu. Nie ma potrzeby abyś wypełniał/a ten dokument na etapie naboru do Programu

bottom of page